produktbilde
produktbilde

Nordmarkshistorier

Varenummer: 110212 - Få på lager
Kr 295,- Kr 295,- m/mva
Medlemsrabatt: 35.00%
Veil/ikke medlem: Kr 449,- m/mva

Nordmarka inneholder alt en naturinteressert kan ønske seg. Dype skoger, blinkende vannspeil, fossende vassdrag, rikt fiske, variert plante og dyreliv, høye topper, så mye bær og sopp du kan ønske deg, gamle boplasser og en spennende kulturhistorie.

På 1800- og 1900-tallet var ulovlig jakt og fiske ofte en forutsetning for å overleve på mange plasser som ikke hadde eget terreng i marka. Dette fikk skje i lønndom – så sant ulovlighetene ikke ble oppdaget av grunneiere eller øvrigheta. Bare hvis noen ble tatt og det ble reist straffesak, kunne det komme frem opplysninger om hva som hadde skjedd. Ellers ble slike saker bare omtalt i en indre krets, blant karer man stolte på og som kunne holde tett. Bygdesamfunnet vernet om sine egne. I denne boken har forfatteren hatt tilgang til Løvenskiolds arkiver, offentlige arkiver og snakket med folk i Hole, Ringerike, Jevnaker, Hadeland og Hakadalen. Det har gjerne vært eldre karer som har hatt litt å fortelle om noe de selv har vært med på. Fortellingene vil nå ikke gå i glemmeboken, men være tilgjengelige for fremtidige generasjoner.

I tillegg inneholder boken historier om Nordmarkas eiere opp gjennom tidene, gamle grenseganger, om krigens innvirkning på Sørkedalen og Nordmarka, skogsveienes utvikling og en skildring av Ivar Formos siste tur gjennom Nordmarka.

Størrelse: