Skiltmanual DNT Skiltmanual

DNT Skiltmanual

Skiltmanual

Varenr.: 698333
DNTs Skiltmanual er manualen for skilting av turruter og inneholder standarder og anbefalinger om skilt, informasjonstavler og turkort. Den supplerer Merke håndboka 2019 (felthåndboka) og er en del av merkehandboka.no. På nettstedet merkehandboka.no har vi samlet relevant informasjon om planlegging, til rettelegging, skilting, merking og kart festing av friluftslivets ferdselsårer og tur ruter. I Merkehåndboka 2019 er grunnlaget for turrute arbeidet, praktisk arbeid ute med vandre ruter og andre turruter, omtalt.
149,-
-+
100+ på lager.

DNTs Skiltmanual:
Forlag: Utgitt av Den Norske Turistforening, Innovasjon Norge og Friluftsrådenes Landsforbund
Utgitt: 2019

Synlige turruter der folk bor og oppholder seg fremmer friluftsliv. En undersøkelse fra Norsk institutt for naturforskning (Effek ter av å skilte og merke en eksisterende turrute, NINA 2018) dokumenterer at skilting og merking av eksisterende stier fører til økt bruk og at nye brukere kommer til. Det bidrar til fysisk aktivitet og trivsel og dermed bedre helse. Videre fremmer det stedstilhørighet og bolyst og legger godt grunnlag for naturbasert reise liv.

Denne manualen bygger på tidligere utgaver av Merkehåndboka, og på det arbeidet som er utført i regi av Turskiltprosjektet. I all hovedsak viderefører manualen Turskiltprosjektets Manual for skilting, merking, informasjon, 2018. Turskiltprosjektet var et samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen, fylkes kommunene, Norsk Friluftsliv, Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund.

Det ble i prosjektperioden 2014–2018 bevilget 91 millioner fra Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene, og utført dugnad for en tilsvarende verdi til skilting og merking av 37.609 km turruter. Turskiltprosjektet støttet 1.093 lokale prosjekter, og det ble satt opp 71.000 turskilt og 7.400 informasjonstavler.

Merkehåndboka fungerer som en nasjonal standard for tilrettelegging og synliggjøring av turruter (Regjeringens hand lingsplan for friluftsliv, 2019). Det er viktig av hensyn til alle brukere, sikkerhet og naturmiljø at denne manualen legges til grunn for alt arbeid med synliggjøring av turruter. Ved utarbeiding av manualen er det også lagt vekt på å ivareta hensyn til svaksynte.

3752