Turkart med løyper og god informasjon

Turkartene dekker de mest populære turområdene i Norge. Det er kun turkartene som viser informasjon om kvisting og skiløyper, uthevet DNTs sommerløypenett, parkeringsplasser, sesonginformasjon om broene i fjellet. Kart på forsiden og turinformasjonen på baksiden. Vi anbefaler å bruke 1:50 000-turkart på vintertur. Følger du sti om sommeren kan du noen ganger spare noen kartblad ved å benytte planleggingskart i 1:100 000. Det finnes også noen detaljerte kart i 1:25 000. I fjellet er disse kun en forstørring av 1:50 000 kartgrunnlaget. I Oslomarka kan det ofte være best med 1:25 000 kartene som da også har med løypeinformasjonen for hele året.

To-sidig kart over hele landet

Norge-serien er en landsdekkende kartserie, produsert på slitesterk plastfiber. Kartene veier lite, er rivesikre og tåler vann. To-sidig trykk og litt større kart gir omlag fire ganger så stort område som med de gamle M711-kartene. Hvert kart overlapper nå med 2 km når man snur kartet eller til tilstøtende kart. Kartutsnittene er helt systematisk inndelt.

To-sidig kart med gode kartutsnitt

Topo 3000 er en nyere kartserie fra Nordeca. Innholdet er i utgangspunktet det samme som  kartverket sitt kartgrunnlag i 1:50 000.

Kartutsnittet er mer hensiktsmessig i forhold til aktuelle turområder, i motsetning til Norge-serien som er helt systematisk inndelt. DNTs løypenett for sommer og hyttene kommer bedre frem enn i Norge-serien. Det er også kart på begge sider av kartbladet, i motsetning til Turkart-serien som har turinformasjonen på baksiden.