Besøksadresse

DNT Oslo og Omegn
Storgata 3
0155 Oslo

Postadresse

DNT Oslo og Omegn
Postboks 7, Sentrum
0101 Oslo

Kontaktinformasjon

Telefon: 22822800
E-post: dntbutikken@dntoslo.no