7349
15%

McNett Aquasure

Aquasure-lim

Varenr: 737002
McNett Aquasure Urethane Repair Adhesive & Sealant er en elastisk kontaktlim som kan brukes på nesten alt. Limen er også industristandard for maksimalt effektive reparasjoner til våtdrakter, tørrdrakter, vannsport, fiske, kajakk, gummistøvler og eller hundrevis av ting man kan lime utendørs eller i husholdning. Overflaten eller området man limer blir myk og gummiaktig etter herding. Herder over natten, eller 12–24 timer avhengig av størrelse på jobben.
154,-
Medlem131,-
-+
20+ på lager.

  • H226: Brannfarlig væske og damp.
  • H315: Irriterer huden.
  • H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • H334: Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
  • H335: Kan irritere luftveiene.
  • H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.

McNett Aquasure Urethane Repair Adhesive & Sealant:

  • Vekt: 28 gram
7349